یک راه جالب درباره تعیین و دستیابی به اهداف (TED Talk)
3:24

یک راه جالب درباره تعیین و دستیابی به اهداف (TED Talk)

۵.۶K بازدید . تد شو
کتاب‌ها به ما می‌گویند که چه کسی بوده‌ایم٬  هستیم و خواهیم بود ...
6:06

کتاب‌ها به ما می‌گویند که چه کسی بوده‌ایم٬ هستیم و خواهیم بود ...

۱.۷K بازدید . تد شو
برای مبارزه با سرطان می‌توانیم سلول‌های ایمنی‌مان را هک کنیم!
5:37

برای مبارزه با سرطان می‌توانیم سلول‌های ایمنی‌مان را هک کنیم!

۱.۲K بازدید . تد شو
در سکوت از افسردگی خود رنج نبرید ..!
6:39

در سکوت از افسردگی خود رنج نبرید ..!

۲.۹K بازدید . تد شو
چه چیزی زیر صفحه یخی گرینلند پنهان است؟
9:06

چه چیزی زیر صفحه یخی گرینلند پنهان است؟

۲.۲K بازدید . تد شو
آنچه که ماشین‌های هوشمند می‌توانند از دسته ماهی‌ها یاد بگیرند!
10:55

آنچه که ماشین‌های هوشمند می‌توانند از دسته ماهی‌ها یاد بگیرند!

۱K بازدید . تد شو
فیزیک شگفت‌انگیز زندگی روز‌مره (TED Talks)
16:01

فیزیک شگفت‌انگیز زندگی روز‌مره (TED Talks)

۲K بازدید . تد شو
سلول های بدن شما سعی در گفتن کدام حقیقت را دارد؟
11:30

سلول های بدن شما سعی در گفتن کدام حقیقت را دارد؟

۱.۱K بازدید . تد شو
سختترین قدمها به بهترین مقاصد منتهی می شوند!
3:33

سختترین قدمها به بهترین مقاصد منتهی می شوند!

۲.۵K بازدید . تاپ شو
چگونه با افراد تراجنسیتی ارتباط برقرار کنیم؟
6:29

چگونه با افراد تراجنسیتی ارتباط برقرار کنیم؟

۲.۴K بازدید . تد شو