تد شو

50K بازدید
27 تعداد ویدئو ها
13 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
تد شو

چطوری تصمیم های سخت بگیریم؟ (Ted Talks)


این سخنرانی تاثیرگذار ممکن است دید شما به زندگی را تغییر دهد؛ شاید برای شما هم سوالاتی مانند: "باید دنبال چه شغلی بروم؟ آیا باید رابطه عاطفی را تمام کنم- یا ازدواج کنم؟ کجا زندگی کنم؟" پیش آمده باشد و تصمیم گیری برایتان سخت و زجرآور باشد؛ ولی این به خاطر طرز تفکر اشتباه ماست، این نظر فیلسوف روث چانگ است. او یک ساختار جدید قدرتمند برای شکل دهی به آنچه که واقعاً هستیم، پیشنهاد می کند.

۱۳۹۸/۰۳/۱۳