علم و تکنولوژی

64.7K بازدید
32 تعداد ویدئو ها
11 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
علم و تکنولوژی

هفت اختراع ساده، جذاب و سرگرم کننده!


هفت اختراع و ایده سرگرم کننده، جذاب و ساده...

۱۳۹۸/۰۲/۰۳