Salvation

119.2K بازدید
26 تعداد ویدئو ها
12 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
Salvation

سکانسی زیبا از فیلم خوشه های خشم، ساخته ی جان فورد!


سکانسی عالی از فیلم خوشه های خشم، ساخته ی جان فورد! مردی که جلوی بچه هایش سرشکسته نمیشود... زنی که در مقابل بچه ها حس مادرانه پیدا میکند... نانی که مال دیروز نیست... و واکنش راننده ی کامیون که چگونه حس محبت مغازه دار را پاسخ میدهد! لذت انسانیت تمامی ندارد!

۱۴۰۰/۱۰/۰۷

3:55

NO TIME TO DIE

۲.۱K بازدید . Salvation
4:08

story of my life

۱.۹K بازدید . Salvation