مستند کوتاه

3.4M بازدید
212 تعداد ویدئو ها
238 دنبال کننده ها
هیچ توضیحی برای کانال ثبت نشد است
مستند کوتاه

روش عجیب صخره‌پر برای فرار از چنگال مرگ


روش هوشمندانه صخره پرها برای بقا - صخره‌پر (Oreotragus oreotragus) نام یک گونه از تیره گاوان است.

۱۴۰۱/۰۲/۱۸